Período Anexo PDF Anexo XLS Anexo PPT Transcripción Audio
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Período Anexo PDF Anexo XLS Anexo PPT Transcripción Audio
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Cierre
Período Anexo PDF Anexo XLS Anexo PPT Transcripción Audio
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Cierre
Período Anexo PDF Anexo XLS Anexo PPT Transcripción Audio
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Cierre
Período Anexo PDF Anexo XLS Anexo PPT Transcripción Audio
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Cierre
Período Anexo PDF Anexo XLS Anexo PPT Transcripción Audio
Trimestre 1
Revisión limitada marzo
Revisión limitada junio
Revisión limitada septiembre
Cuarto trimestre
Cierre
Período Anexo PDF Anexo XLS Anexo PPT Transcripción Audio
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3
Trimestre 4
Revisión limitada marzo
Revisión limitada junio
Revisión limitada septiembre
Cierre
PeríodoAñoPDF
Trimestre 12013
Revisión limitada a marzo2013
Trimestre 22013
Revisión limitada a junio2013
Trimestre 32013
Trimestre 42013
Al cierre2013
Trimestre 12012
Trimestre 22012
Revisión limitada a marzo2012
Revisión limitada a agosto2012
Trimestre 32012
Trimestre 42012
Al cierre2012
Trimestre 12011
Trimestre 22011
Trimestre 32011
Trimestre 42011
Revisión limitada a septiembre2011
Al cierre2011
Trimestre 12010
Trimestre 22010
Trimestre 32010
Revisión limitada a junio2010
Trimestre 42010
Al cierre2010
Trimestre 12009
Trimestre 22009
Trimestre 32009
​​Revisión limitada a junio2009
Al cierre2009
Trimestre 12008
Trimestre 22008
Trimestre 32008
Revisión limitada a junio2008
Trimestre 42008
Al cierre2008
Al cierre 2007
Al cierre 2006
Al cierre 2005
Al cierre 2004
Al cierre2003
Al cierre2002
Al cierre2001
Al cierre2000
​​